Abdulaziz Nazirov

@Nazirov_Dev

19 years old, Programmer from Uzbekistan, Namangan. BMW lover