Phạm Đức Đạt

@VenusPDD

Hướng tới cộng đồng internet Việt Nam. Chia sẽ, hướng dẫn và bảo vệ những điều liên quan...
  • Da Nang, Vietnam
  • Joined Feb 22 2023
  • hireable