Shadrack Omondi Odielo

@odieloShadrack

  • Nairobi, Kenya (2:12 PM)
  • Joined Dec 20 2021