Yunwei Xiao

@xiaoluoboding

𝑰 ❤️ 𝑭𝒓𝒐𝒏𝒕-𝒆𝒏𝒅 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕! 💻 𝑺𝒆𝒏𝒊𝒐𝒓 𝑭𝒓𝒐𝒏𝒕-𝒆𝒏𝒅 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓, 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒃𝒂𝒔𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝑩𝒆𝒊𝒋𝒊𝒏𝒈, 𝒂𝒕 JD.
  • Beijing, China
  • https://xlbd.me
  • Joined Nov 1 2019
  • hireable