Michelle Juma

@jumah

Lol
  • Nairobi, Kenya (2:41 PM)
  • juma-h
  • Joined Aug 22 2023