Rank# Programmer Hours Coded Hours Daily Average Average Languages Used
1 Jiří Drechsler 11 hrs 40 mins 1 hr 40 mins Latte, SCSS, PHP, JavaScript, Blade Template, JSON, Markdown, SQL, Image (svg), … hireable 🇨🇿
2 Jan Valentík 5 hrs 2 mins 1 hr PHP, Latte, Smarty, JavaScript, SCSS, Text, INI, JSON, CSS, … 🇨🇿
3 Anonymous User 2 hrs 12 mins 26 mins PHP, Latte, JavaScript, NEON, Vue.js, HTML, JSON, GitIgnore file, YAML, … 🇨🇿
4 Jakub Hašek 30 mins 6 mins PHP, JavaScript, HTML, Latte, Bash, JSON, YAML 🇨🇿