@sammyhiro2022

  • Kanuma, Japan
  • Joined Sep 1 2022